Praca w Niemczech

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków zdecydowało się na emigrację zarobkową. Praca w Niemczech czy też innych krajach „Starej” Unii stała się realną szansą na poprawę bytu. Praca za granica ma też inne zalety. Przede wszystkim wysokie świadczenia socjalne. Jakie świadczenia socjalne może otrzymać pracownik w Niemczech?

Jeśli pracodawca regularnie opłaca wszystkie składki, może bez problemu korzystać z całej gamy świadczeń socjalnych. Pierwszym z nich jest oczywiście zasiłek chorobowy. Ponadto, gdy zachoruje dziecko pracownika, ten również otrzymuje zasiłek chorobowy. Za czas, kiedy nie pracuje, ale opiekuje się chorym maluchem. Po drugie, jeśli jedno z rodziców na stałe mieszka na ternie Niemiec, rozlicza się z niemieckim fiskusem to rodzinie przysługuje Kindergeld. Najprościej rzecz ujmując, jest to zasiłek na dziecko. Żeby otrzymać taki zasiłek, rodzic musi przepracować na terenie Niemiec, co najmniej pół roku (183 dni). Zasiłek rośnie, jeśli w rodzinie jest więcej dzieci. Zasiłek dla bezrobotnych. Kto może go otrzymać? Jak wyjaśnia nam Paulina Misiak z Euro Profi Polskie Biuro – Na taką formę pomocy mogą liczyć osoby, które przepracowały w Niemczech, co najmniej 360 dni.

Oczywiście praca musiała być legalna, a pracodawca odprowadzał wszystkie obowiązkowe składki. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od trzech czynników. Po pierwsze od wysokości ostatnich zarobków. Po drugie od wieku osoby bezrobotnej. Aż wreszcie po trzecie od ilości dzieci na utrzymaniu. Przeciętny zasiłek dla osoby bezrobotnej w Niemczech wynosi, osoby bezdzietne otrzymują 60 proc. dotychczasowej pensji, a osoby posiadające dzieci na utrzymaniu 67 proc. wynagrodzenia.

Od 2009 roku Polacy pracujący legalnie w Niemczech mają zagwarantowaną podstawową opiekę medyczną, taką samą jak obywatele Niemiec. Większość ludzi podlega ubezpieczeniu AOK. Jest to państwowa forma ubezpieczeń. Co ważne podstawową opieką zdrowotną w Niemczech objęta jest najbliższa rodzina pracownika, a więc współmałżonek oraz dzieci, którzy nie mają własnych dochodów. Oczywiście można zdecydować się na ubezpieczenie prywatne, PKV. Takie ubezpieczenie daje dostęp do szerszego katalogu usług medycznych. Między innymi do prywatnych szpitali.

Dodaj komentarz