Świadczysz usługi budowlane w Niemczech? Pamiętaj o podatku od usług budowalnych

Każda firma budowlana, która świadczy swoje usługi na terenie Niemiec podlega 15-procentowemu opodatkowaniu.

Podatek od usług budowlanych nazywany jest w Niemczech (Bauabzugsteuer), obowiązkowi tego opodatkowania podlegają wszystkie firmy zarówno polskie jak i niemieckie, które świadczą na terenie Niemiec usługi budowlane. Podatek ten wynosi 15%, pobierany przez osobę która daje nam zlecenie i następnie odprowadzany przez nią zleceniodawcę do niemieckiego urzędu skarbowego. Osoba zlecająca na terenie Niemiec naszej firmie usługę budowlaną podlega obowiązkowi potrącenia tego podatku przy wypłacie wynagrodzenia za wykonaną przez naszą firme usługę.
Istnieją dwie możliwości na uniknięcie podatku pierwszą z nich jest złożenie w niemieckim urzędzie skarbowym wniosku o zwolnienie z podatku od usług budowlanych. Drugą możliwością w sytuacji gdy podatek od usług budowlanych został już pobrany natychmiastowe wystąpienie o jego zwrot.

Dodaj komentarz